Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
IFK Göteborg Friidrott
Välkommen funktionär!

Föräldrarnas stöd till vår förening är avgörande och oerhört viktig. Som förälder till en eller flera aktiva i föreningen ska följande obligatoriska timmar uppfyllas:


Tjänstgöra som funktionär* minst 16 tim/år/aktiv vid evenemang som genererar intäkter till föreningen**. Dock uppgår tjänstgöringen till max 24 tim/år vid fler än en aktiv i en familj. 


Under mars månad har ni själva möjligheten att välja event att tjänstgöra vid. Har ni inte gjort något val innan 1 april kommer ni bli tilldelade aktivitet. Har ni inte möjlighet att närvara vid den tilldelade aktiviteten behöver ni ansvara för att själva söka ersättare.


Göteborgsvarvsveckan är vår absolut viktigaste intäktskälla så vi skulle egentligen behöva engagera alla föräldrar i föreningen i den veckan på ett eller annat sätt.


       *Att vara funktionär kan bl.a. innebära att sälja fika, grenfunktionär, dela ut vätska vid 

       vätskestationer, parkeringsvakt, nummerlappsutdelning m.m.

       **Följande evenemang är aktuella idag: 

       1. Lindås Athletics, eget arrangemang (januari)

       2. HäcXkan, IFK Göteborg Friidrott är medarrangör (februari)
       3. Stafettvarvet (maj)
       4. Cityvarvet och Göteborgsvarvet (maj)    
       5. Lilla Nationaldagskampen, eget arrangemang (juni)

       6. Varvetmilen Mölndal (september)
       7. Ev. Full Moon Jump (ny egen tävling oktober/november)

Funktionärsanmälan kontrolleras för att undvika att samma personer skall behöva närvara vid flertalet tillfällen.

Klubbmästerskapet genererar ingen intäkt och räknas inte in i tjänstgjorda timmar.

Välkommen med er funktionärsanmälan för 2019 genom att klicka på fliken "Anmälan"!
Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
 
Våra sponsorer
Våra arrangemang
Funktionärsuppdrag