Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
IFK Göteborg Friidrott

Riktlinjer för föräldrar till medlemmar i IFK Göteborg friidrott

Föräldrarnas stöd är viktig och som förälder till en eller flera aktiva i föreningen så 

förväntas det att följande uppfylls:

  • Tjänstgöra som funktionär* minst 16 tim/år/aktiv vid valda evenemang**. Dock uppgår tjänstgöringen till max 24 tim/år vid fler än en aktiv i en familj. Det är här möjligt att skicka en vän, släkting eller annan familjemedlem då man bokar i den aktives namn, födelseår och träningsgrupp vid funktionärsanmälan.
       Funktionärsanmälan kontrolleras för att undvika att samma personer skall behöva närvara vid flertalet tillfällen.

       Viktigt att veta är att föreningen får en inkomst på dessa evenemang för varje funktionär som tjänstgör och här är 

       varvsveckan föreningens största inkomstkälla.


       *Att vara funktionär kan bl.a. innebära att sälja fika, dela ut vätska vid 

       vätskestationer, parkeringsvakt, nummerlappsutdelning m.m.

       


  • Se till att barnet kommer i tid till träning och tävling och med rätt utrustning.
  • Prata direkt med tränare om eventuella åsikter gällande träning eller tävling, tänka på att inte göra det inför barnen och inte i direkt anslutning till träning och tävling.
  • Så ofta som möjligt följa med och närvara med barnet vid träning och tävling.
  • Ta del av informationen som kommer från föreningen och publiceras på hemsidan och utskick via mail.
  • Deltaga i utbildningar som föreningen erbjuder föräldrar.

       Klubben erbjuder olika utbildningar som är viktiga för föreningens fortsatta verksamhet och vi önskar att du som förälder anmäler dig i den mån det går. 

       Det är även viktigt att veta att föreningen vid deltagande på utbildningar, även här inhämtar en inkomst för att kunna driva föreningsverksamheten vidare.


  • Närvara vid föräldramöten som föreningen anordnar
  • Betala medlemsavgiften i tid.
 
Stöd IFK Göteborg Friidrott
Våra arrangemang
Sociala medier
Våra sponsorer
Funktionärsuppdrag