Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
IFK Göteborg Friidrott

Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt. Det är vad vi i IFK Göteborg Friidrott står för.

Vårt kansli finns i Friidrottens Hus och ni hittar alla våra föreningsuppgifter och telefontider här
Uppdateringar från Folkhälsomyndigheten gällande Coronavirus
2020-03-27 15:57
Det har kommit nya direktiv från Folkhälsomyndigheten (FHM) som kan påverkar vår verksamhet.  FHM har lagt en begränsning på allmäna sammankomster till 50 personer. Detta sätter våra arrangemang som Nationaldagskampen i farozonen beroende på hur länge begränsningen gäller.

För träning gäller att ingen träningsgrupp får samla mer än 50 personer (inkl.ledare) samtidigt. Man kan däremot fortfarande vara fler än 50 personer i Friidrottenshus eller på Slottskogsvallen samtidigt, bara de inte tillhör samma träningsgrupp.

Samtidigt som denna restriktion läggs, uppmanar våra myndigheter oss till fortsatt fysiskt aktivitet. Vi håller igång med träningen, men vi skall observera restriktionerna och planera våra träningar utifrån FHM riskbedömningsvertyg: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang

SFIF har en Facebook grupp där man kan få och dela med dig tips till hur man kan bedriva träning i dessa "Corona tider" Länken hittar du här: https://www.facebook.com/groups/traningstipsa/

Fortsätt att kämpa på och hålla er friska därute!

/Kansliet
Riktlinjer om Coronaviruset från SFIF
2020-03-23 12:47
Angående Coronaviruset


Detta är riktlinjer från Svensk Friidrott som gäller Coronaviruset och dess påverkan på friidrottsverksamheten i landet. IFK Göteborg Friidrott följer utvecklingen dagligen och kommer att uppdatera hemsidan när ny information inkommer. Den senaste informationen vi har att förhålla oss till är från 2020-03-10, kl. 16.30.

Svensk Friidrott följer, i likhet med Riksidrottsförbundet, de rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och övriga instanser med ansvar för och kompetens på området.

Utgångspunkt

Viktiga informationskällor

Viktigt för alla att tänka på
Tänk på detta för att skydda dig själv och andra. Läs mer om detta hos Folkhälsomyndigheten.

 • Tvätta händerna ofta och noga
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma om du är sjuk eller upplever symtom på sjukdom
 • Undvik kontakt med andra sjuka personer
 • Använd handsprit om inte handtvätt är möjlig
 • Begränsa dina sociala kontakter. I dagsläget avråds också från inrikesresor, framförallt till och från storstadsområden. 


Vid symtom och misstänkt smitta
Kontakta 1177 Vårdguiden via telefon. Besök inte någon vårdinrättning utan kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.
Testa dig själv och få råd: Region Stockholm har tagit fram ett självskattningstest där alla välkomnas att göra en bedömning av sitt hälsoläge och få råd om vad du bör göra. Gå till testet.

Hur påverkar det som händer friidrotten?
Händelserna har olika påverkan på friidrottens verksamhet. Nedan återfinns rekommendationer kring olika sammanhang. Utgångspunkten är de nationella rekommendationerna som regelbundet ges och uppdateras, samt att alla individer har ett ansvar att följa dessa och i tillägg göra en egen bedömning om deltagande. Viktigt också att personlig distans hålls bland alla friidrottsverksamma. 

Tänk även på riskgrupper i er närhet och särskild vaksamhet och försiktighet ska vidtas kring äldre personer. För äldre, och framförallt äldre äldre, rekommenderas även att vara extra försiktig med sociala kontakter och att när tillfälle ges kontakta sin läkare för att se över eventuell medicinering. 

Träningar på föreningsnivå

 • Följ de nationella rekommendationerna. I dagsläget finns inga direktiv som avråder från träningsverksamhet i föreningarna och så länge förskolor och skolor hålls öppna så kan även barn- och ungdomsträning bedrivas. 
 • Det är dock viktigt att:
  • Göra det enkelt att tvätta händerna under träningspassen
  • Tänka på att hålla personlig distans.
  • Aktiva/ledare/tränare som upplever sjukdomssymptom inte deltar i träning utan stannar hemma.
  • Vara uppmärksam på att det kan finnas moment och platser som kan innebära högre risk för smittspridning, t.ex. vid delad utrustning, fysiska moment, fik och omklädningsrum.
  • I den utsträckning som går ska aktiva tilldelas ett eget redskap per träningspass och grupp. Redskapen ska också tvättas av mellan aktiva/träningspass med rengöringsmedel och vatten. Smittan kommer från luftvägarna och finns, utifrån den kunskap som finns idag, inte i svett.  
 • Informera aktiva, tränare/ledare och föräldrar om föreningens förhållningssätt och planering framåt. 

Utbildningar och möten

 • Följ de nationella rekommendationerna, beakta att inga allmänna sammankomster för fler än 500 personer får hållas. Använda Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg vid planering. 
 • Gör det enkelt att tvätta händerna och tänk på att hålla personlig distans.
 • Var uppmärksam på att det kan finnas moment och platser som kan innebära högre risk för smittspridning, t.ex. vid delad utrustning, fysiska moment, fik och omklädningsrum.
 • Informera deltagare på träffarna om förhållningssätt och planering.

Tävlingar i Sverige - 

Ta del av det nya, temporära ramverket gällande tävlingar, arrangemang och sanktionsförfaranden. 

 • Följ de nationella rekommendationerna, beakta att inga allmänna sammankomster för fler än 500 personer får hållas. Använd Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg vid planering och kom ihåg att inte bara deltagande friidrottare räknas utan alla som är närvarande vid tävlingen. 
 • Gör det enkelt att tvätta händerna och tänk på att hålla personlig distans.
 • Var uppmärksam på att det kan finnas moment och platser som kan innebära högre risk för smittspridning, t.ex. vid delad utrustning, fysiska moment, fik och omklädningsrum.
 • Arrangören beslutar själva kring genomförandet och ska särskilt beakta:
  • I vilken utsträckning tävlingen samlar individer från flera olika delar av landet och/eller andra länder, samt hur många individer som tävlingen totalt uppskattas samla.
  • Hur den lokala situationen ser ut, både gällande tävlingsplatsen men även smittspridningen.
  • Alternativa sätt att genomföra tävlingen, t.ex. genom begränsningar för publik, justerat tävlingsprogram eller byte av tävlingsplats.  

Friidrottsutbildning på gymnasienivå
Utbildning vid RIG och NIU berörs av riklinjerna om att utbildning på gymnasienivå uppmanas ske på distans. Friidrottens RIG/NIU har informerats om Svensk Friidrotts riktlinjer gällande möjligheter till träning. Vid specifika frågor om enskilda utbildningsplatser hänvisas till respektive skola. 

Tävlingar och träning utomlands


De rekommendationer från IFK Göteborg Friidrott som anslogs i förra veckan har sin grund i de rekommendationer som kommer från SFIF och GFIF. Däremot har ledarna i träningsgrupperna mandat att bedömma om träningen skall bedrivas eller inte utifrån de förutsättningar som råder i grupperna.

Ännu så länge är Friidrottenshus och Lindåshallen öppen för träning och fr.o.m idag 23/3 har även Slottskogsvallen öppet för friidrottsträning enligt tider nedan:

Träningstider Slottsskogsvallen
Måndag Träning 15.30-20.00
Tisdag Träning 15.30-20.00
Onsdag Träning 15.30-20.00
Tordag Träning 15.30-20.00
Fredag Träning 15.30-20.00
Lördag Träning 09.00-13.00
Söndag Träning 09.00-13.00

Har ni ytterligare funderingar kan de vändas till sportchefen på tel: 0703-401589 mellan 10.00 - 16.00 eller på mejl jeremy.pryce@ifkgoteborgfriidrott.com

Ta väl hand om varandra där ute!!
Riktlinjer kring Corona - Covid-19
2020-03-19 14:22
Med anledning av Corona – Covid19 vill vi förtydliga klubbens förhållningssätt som vi redgör för nedan. Vi följer utvecklingen och kommer löpande att informera här på hemsidan om något förändras.

Först och främst gäller detta - all träningsverksamhet fortsätter som vanligt tills eventuella nya rekommendationer och förhållningsorder kommer från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet och Göteborgs Friidrottsförbund.


Friidrottens hus och Lindåshallen har öppet som vanligt tills vidare.


Vi har ställt in klubbens träningsläger i Kroatien. Information har skickats till de berörda. Vad gäller tävlingssäsongen utomhus kommer vi fortlöpande informera om detta allteftersom detta bestäms i enlighet med direktiv från SFIF.


Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Individer i högriskgrupper och individer som lever tillsammans med sådana personer bör överväga att avstå från sociala kontakter, inklusive träning i grupp.

Om du är osäker, stanna hemma. Kanske kan du ta en lugn löptur hemma själv istället.


Svenska Friidrottsförbundets senaste riktlinjer kring Corona - Covid19 finns på https://www.friidrott.se/forbundsinfo/corona.aspx.

Tänk på att:

 • Tvätta händerna ofta och noga.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Använd handsprit om inte handtvätt är möjlig.

Vi kommer att samla våra huvudtränare till ett möte på torsdag den 26/3 för att diskutera läget och lyssna i deras synpunkter om vilka hinder de tror att detta medför träningen i de olika träningsgrupper.

Våra tränare kommer instrueras att:

 • Träna gärna utomhus.
 • Försök få de aktiva att inte vara för nära varandra, gärna minst en meter ifrån varandra.
 • Planera passen så att delning av handburna redskap mellan aktiva minimeras. Om möjligt, undvik övningar som kräver handburna redskap helt och hållet.

På detta sätt hoppas vi att vi kan fortsätta att bedriva verksamheten under dessa tuffa tider.

Länkar:
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Har ni ytterligare funderingar skall de riktas till sportchefen på telefon:0703-401589.

Kallelse till årsmöte 24 Mars
2020-03-17 22:21
Som tidigare angivits kommer årsmötet i IFK Göteborg att hållas 24 Mars kl 18:00 i Friidrottenshus på över plan.

Uppdatering; Årsredovisning och Styrelsens förslag till medlemsavgift och övriga förslag.

Föredragningslista

Medlemsförslag till styrelse och valberedning 2020

Årsredovisning och revisionberättelse 2019

Styrelsens förslag till medlemsavgift och övriga av styrelsens förslag
Styrelsens förslag till årsmötet 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Vi bjuder på fika från 17:30 om man anmält sig i detta formulär.
https://sportadmin.se/form/form.asp?ID={499493F9-4C5A-47CF-A027-F20C32193EC5}


Vad gäller om rösträtt på mötet?
Enligt stadgarna definieras rösträtt så som
3.4 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
a) att medlemmen under det kalenderår mötet genomförs fyller lägst femton (15) år;
b) att medlemskap har beviljats minst en(1) månader före årsmötet; och
c) att medlemsavgifter har betalats senast en (1) månader före årsmötet.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Nyheter från våra grupper
GM Inomhus 14-15 mars 2020 /INSTÄLLT!, 11/03 21:12 
GM Inomhus 14-15 mars 2020 /INSTÄLLT!, 10/03 16:43 
GM Inomhus 14-15 mars 2020 /INSTÄLLT!, 08/03 00:37 
GM Inomhus 14-15 mars 2020 /INSTÄLLT!, 05/03 16:50 
 
Stöd IFK Göteborg Friidrott via Svenska Spel
Våra arrangemang
Sociala medier
Våra sponsorer
Funktionärsuppdrag